tjome-ror

VÅR VISJON: SAMMEN OM DE BESTE LØSNINGENE

Norsk Rørallianse (NRA) jobber for å styrke det enkelte medlem sin lokale posisjon. Målet er å gjøre de til de mest konkurransedyktige regionale rørentreprenørene i vvs-bransjen, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå. NRA skal samtidig bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. Vi skal fremstå som den foretrukne samarbeidspartner i vår bransje for potensielle kunder, arbeidstakere og leverandører.

VÅRT FORRETNINGSFUNDAMENT

Norsk Rørallianse AS ble etablert i 2002 og er en strategisk allianse mellom 11 store, velrenommerte regionale norske rørentreprenører, der målet er gjennom samarbeid å styrke fremtidig konkurranseevne og utvikling.

NRA skal bistå og aktivt medvirke til at eierbedriftene kan ta ut stordriftsfordeler, samtidig som de opprettholder og videreutvikler sin lokale/regionale forankring, eierskap, markedskjennskap og merkevare.

Vi organiserer viktige funksjoner og oppgaver i felles regi, for å fremme effektivisering, positive synergier og bedre økonomisk uttelling for den enkelte deltaker. Vi involverer og benytter den betydelige kompetanse deltakerbedriftene besitter i våre felles satsinger og tiltak.

Rørentreprenørene i NRA er etablert med virksomhet på over 35 ulike forretningssteder rundt om i landet. Bedriftene sysselsetter tilsammen over 2.000 ansatte.
Samlet omsetning i 2015 var 2.8 milliarder kroner, der 2.0 var total rør-omsetning. Dette gjør NRA til en betydelig aktør i det norske VVS-markedet.

Alle i NRA har prosjektmarkedet som hovedsatsingsområde og driver stort i det profesjonelle markedet, både med virksomhet innen nybygg, rehabilitering, vedlikehold og mot næringslivskunder. De er også godt engasjert i privatkundemarkedet med nybygg, service og modernisering/rehabilitering og drift av VVS-butikker.