tjome-ror

Serviceavtaler for hytter

Vi tilbyr fast avtale med tapping og vannpåsetting av hytte.

På høsten demonterer vi batterier, vannmålere, red.ventil osv., som tas med til lager for frostfri vinterlagring, konserverer utstyr og stenger av vannet.

Om våren setter vi på vannet, monterer batterier, vannmålere, red.ventil o.l. og klargjør sanitæranlegget til dere kommer ned på hytta på våren – sommeren.